P S Y K O T E R A P E U T

 

L O T T E H E I N

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

"Har du somme tider svært ved at finde mening i dit liv?"

 

 

Årsagen til at gå i terapi kan være mange.

 

I det terapeutiske arbejde kan jeg hjælpe dig med at få mere klarhed og større indsigt I din måde at være til stede i livet.

 

Individuel terapi er samtaleterapi, som foregår gennem personlige samtaler om dét, der fylder hos dig.

 

Ingen problemstillinger er for små. Du bestemmer selv hvilke områder vi skal tale om, uanset om du har et konkret problem, ønsker klarhed over et område eller måske blot har brug for en forstående samtale.

 

Gennem vores samtaler er målet at skabe et trygt rum, hvor du har mulighed for at finde dét liv, som du inderst inde ønsker at leve.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Telefon: 30 26 13 98 Mail: Mail@lottehein.dk Jorcks Passage, Opgang C, 2. tv., 1162 København K